نوشته‌ها

رنگ ها در تابلوسازی

رنگ‌ها در تابلوسازی نقش بسزایی را در چگونگی دید مخاطب نسبت به تابلو مغازه و سر درب فروشگاه و یا یک تابلوسازی تبلیغاتی ایفا می‌کنند. از این رو بایستی از علم رنگ‌ها در تابلوسازی آگاهی داشته باشید، چرا که روانشناسی رنگ‌ها در تابلو سازی ، به نوعی در شناسایی خاصیت رنگ‌ها و ترکیب رنگ گرم […]