نوشته‌ها

متریال تابلو راهنما چیست؟

تابلوهاي راهنما را ميتوان با استفاده ازانواع متريالها و روشهاي گوناگون توليد نمود. ولي در اكثر اوقات با استفاده از تابلو خطي، تابلو ليزري و تابلوهاي چاپي مانند فلكسي ساخته میشود.  تابلوهای راهنما را میتوان در دو دسته سالنی(indoor )و محیطی (out door) تقسیم نمود .برای بخشهای داخلی اماکن، نوع سالنی استفاده میشود و زیبائی رکن اصلی آن خواهد بود ولی […]