نوشته‌ها

متریال تابلو راهنما چیست؟

What material signpost متریال تابلو راهنما چیست؟

تابلوهاي راهنما را ميتوان با استفاده ازانواع متريالها و روشهاي گوناگون توليد نمود. ولي در اكثر اوقات با استفاده از تابلو خطي، تابلو ليزري و تابلوهاي چاپي مانند فلكسي ساخته میشود.

 تابلوهای راهنما را میتوان در دو دسته سالنی(indoor )و محیطی (out door) تقسیم نمود .برای بخشهای داخلی اماکن، نوع سالنی استفاده میشود و زیبائی رکن اصلی آن خواهد بود ولی برای تابلوهای محیطی که در بیرون از اماکن مورد استفاده قرار میگیرد  مقاومت و استحکام رکن اصلی  را خواهد داشت.